facebook KLIK PANGKAH UNTUK TUTUP Button Close
loading...

INILAH DIA Amalan-amalan PENDINDING SIHIR berasaskan Al-Quran.. AMALKAN DAN SEBARKAN PADA KELUARGA TERSAYANG !!

Amalan-amalan PENDINDING SIHIR berasaskan Al-Quran.. AMALKAN DAN SEBARKAN PADA KELUARGA TERSAYANG !!Ada lima jenis benteng pertahanan diri, keluargadan harta benda yang boleh diamalkan sepertiberikut;

i. Al-Muawwizat
ii. Ayatul Kursi
iii. Ayat 1 hingga 9 Surah Yaasin
iv. Ayat Berkubu
v. Ayat Penggerak


1.0 AL-MUAWWIZAT (PELINDUNG-PELINDUNG)


Al-Muawwizat iaitu;
1. Surah Al-Ikhlas
2. Surah Al-Falaq 3. Surah An-Naas


CARA


1. Lunjurkan kaki ke arah Qiblat
2. Mengangkat dua tangan seperti berdoa
3. Baca ayat-ayat Muawwizat sehingga selesai (tidaktermasuk membaca Surah Al-Fatihah)
4. Tarik nafas kemudian tiup pada tapak tangansehingga habis nafas
5. Tarik sikit nafas kemudian tahan nafas sambilmenyapu tapak tangan keseluruh anggota badanyang boleh dicapai kecuali anggota sulit.
6. Lakukan sekali sebelum tidur & selepas solatsubuh setiap hari1.0 AL-MUAWWIZAT (PELINDUNG-PELINDUNG)

BACAAN


Al-Muawwizat iaitu;
1. Surah Al-Ikhlas
2. Surah Al-Falaq
3. Surah An-Naas

CARA


1. Lunjurkan kaki ke arah Qiblat
2. Mengangkat dua tangan seperti berdoa
3. Baca ayat-ayat Muawwizat sehingga selesai (tidaktermasuk membaca Surah Al-Fatihah)
4. Tarik nafas kemudian tiup pada tapak tangansehingga habis nafas
5. Tarik sikit nafas kemudian tahan nafas sambilmenyapu tapak tangan keseluruh anggota badanyang boleh dicapai kecuali anggota sulit.
6. Lakukan sekali sebelum tidur & selepas solatsubuh setiap hari
2.0 AYATUL KURSI

Terjemahan;
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terusmenerus mengurus (makhluk-Nya), tidakmengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apayang di langit dan di bumi. Tiada yang dapatmemberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dandi belakang mereka, dan mereka tidakmengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkanapa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputilangit dan bumi. Dan Allah tidak merasa beratmemelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagiMaha Besar.
(Surah Al-Baqarah ayat 255)
CARA


1. Baca Ayatul Kursi dengan 9 wakaf
2. Untuk melindungi diri sendiri: selepas baca ayatulkursi tiup disekeliling mengikut pergerakan tawafkaabah, dengan niat melindung diri.
3. Untuk melindungi rumah: baca ayatul kursi sambilberjalan mengelilingi rumah (mengikut pergerakanseperti tawaf kaabah). Berjalan sama ada didalamatau diluar rumah.


3.0 AYAT 1 HINGGA 9 DALAM SURAH YAASIN
Terjemahan:
(1) Yaa Siin. (2) Demi Al Qur'an yang penuh hikmah, (3) sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul, (4) (yang berada) di atas jalan yang lurus, (5) (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang MahaPerkasa lagi Maha Penyayang, (6) agar kamumemberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapakmereka belum pernah diberi peringatan, karena itumereka lalai.(7) Sesungguhnya telah pasti berlakuperkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakanmereka, karena mereka tidak beriman. (8) Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu,maka karena itu mereka tertengadah. (9) Dan Kamiadakan di hadapan mereka dinding dan di belakangmereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) merekasehingga mereka tidak dapat melihat.

CARA

1. Untuk memegar diri, keluarga dan harta benda
2. Berdiri disatu penjuru rumah (katakan dihadapanrumah sebelah kanan) sambil menghadap penjuru rumahsatu lagi iaitu dikiri rumah. Baca surah Al-fatihah diikutiSurah Yaasin ayat 1~9. Sambil baca, sambil berjalanmenuju kepenjuru rumah satu lagi. (Ikut arah TawafKaabah). Baca kombinasi ini di setiap penjuru iaitu sampaibertemu penjuru yang mula-mula. Jumlahnya 4 kali. Akhirsekali baca kombinasi ini sambil mengisyarat mendindingkeseluruhan bumbung rumah.
4.0 AYAT BERKUBU

BACAAN


Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Aku berkubu dengan kubu TiadaTuhan yang disembah melainkan Allah dan nabi Muhamad RasululLah.


CARA


1. Berdiri menghadap kiblat (ke arah barat). Baca ayat ini kemudian tiup sehingga habis nafas kehadapan sambil menoleh kanan ke kiri.
2. Pusing ke arah kiri (sekarang berdiri ke arahselatan), Baca ayat ini kemudian tiup sehinggahabis nafas ke hadapan sambil menoleh kanan kekiri.000000000000000000000000
3. Lakukan perkara yang sama untuk arah timur danutara
4. Berpaling semula ke arah kiblat, baca lagikemudian tiup kebawah sehingga habis nafas. Baca lagi kemudian tiup kearah atas sehinggahabis nafas 5. Akhir sekali (bacaan yang ke-7), baca ayat inikemudian tarik nafas dan tahan nafasseberapa lama yang boleh kemudianhembus.5.0 AYAT PENGERAK
BACAANDengan nama Allah, yang tidak memberikan mudarat sesuatu dibumi juga dilangit dan Dia mahamendengar lagi maha mengetahui.


CARA

1. Bila hendak pergi kesesuatu tempat yang berisiko ataumerbahaya, atau bermusafir atau balik kampung atauhendak membuat sesuatu perkerjaan yang berisiko ataupulang kerumah daripada melakukan sesuatu perkerjaanyang berisiko, maka baca ayat ini tujuh kali.

2. Jika bacaan tersekat-sekat atau ada gangguan ketika membaca ayat ini, berehat dahulu. Setelah berehat bacalagi sehingga tujuh kali bacaan lancar baru teruskanperjalanan atau perkerjaan tersebut.

(Sumber: Darussyifa')
loading...
INILAH DIA Amalan-amalan PENDINDING SIHIR berasaskan Al-Quran.. AMALKAN DAN SEBARKAN PADA KELUARGA TERSAYANG !! INILAH DIA Amalan-amalan PENDINDING SIHIR berasaskan Al-Quran.. AMALKAN DAN SEBARKAN PADA KELUARGA TERSAYANG !! Reviewed by suka hati on 7:23 pm Rating: 5
Powered by Blogger.